Субота, 28.03.2020
Віртуальний методичний кабінет
МПЛБ та СП
Меню сайту
Категорії розділу
Мої файли [0]
Методичний супровід [23]
Педагогічна майстерня [8]
Виховний простір [8]
Психологічна скарбничка [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Методичний супровід

Організація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інноваційних технологій
23.05.2016, 17:08

У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань».

Нові завдання освіти в Україні, що спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчального процесу в навчальному закладі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці. Ми живемо у третьому тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей науки та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні учні не такі, якими були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось нового. Те, що було гарним учора, не є актуальним сьогодні.

Учні стали пасивними, неуважними на уроках.
До найбільш поширених причин втраченого інтересу до знань можна віднести :
- невміння вчитися і долати труднощі пізнавальної діяльності;
- складність та великий об'єм матеріалу, який потрібно засвоїти;
- відсутність в учнів мотивації та бажання навчатися;
- застарілість засобів навчання;
- монотонність, одноманітність занять , традиційна структура уроку;
- відсутність швидкої зміни подій, яскравих вражень;
- пасивність учнів, які в переважній більшості випадків отримують „готові завдання”  через подачу викладача, що зрештою призводить до неспроможності учнів аналізувати, самостійно осмислювати інформацію та приймати належні рішення, звикання отримувати все у готовому вигляді.

Формування пізнавального інтересу - необхідна умова навчання. Не випадково, інтерес образно порівнюють з каталізатором, який полегшує і прискорює розумові реакції, з ферментом, що дає змогу учням асимілювати основами наук.

Найголовнішим завданням викладача на кожному уроці є активізація пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи урок, викладач має спочатку розв'язати принципове завдання, як найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу - повідомлення, евристична бесіда, відкриття, роздум, розв'язання проблеми, самостійна робота тощо. Необхідно перетворити кожний урок на урок спілкування, мислення, де істина постає як суперечка про істину, як діалог.

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба використання комп'ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін навчального курсу. Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,  законодавство, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, - один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу. Чому сьогодні застосування комп'ютера в навчальному процесі вважають інновацією?

Саме використання персонального комп'ютера в навчальному процесі і є новою технологією в навчанні, нововведенням в учбовому процесі.

Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи, як його значущі складові, почали переносити акцент із масових педагогічних явищ на особистість учня, вивчення можливостей і обставин її індивідуального розвитку, умов саморозкриття і самореалізації людини на різних етапах її життєдіяльності.

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.

За останні кілька років персональні комп'ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя. У нашій країні, як і в усім світі, йде витиснення "ручної" розумової праці комп'ютерною. 

Наслідком є зміна ситуації на ринку праці. Одним з основних вимог при прийомі на роботу стає уміння користуватися комп'ютером. Така вимога пред'являється і секретареві, і бухгалтерові, і редакторові і іншим фахівцям. У зв'язку з цим освоєння  комп'ютерних технологій повинне відбуватися вже в школі, для того, щоб випускник якнайшвидше включався в життя суспільства. Для того, щоб ефективно використовувати комп'ютер, треба вміти скоріше не програмувати, треба уміти володіти ефективно готовими програмами, що дозволяють вирішувати дуже різні задачі. 

Використання інноваційних технологій в процесі навчання оптимізує процес викладання різних дисциплін у навчальному закладі. Особливо це видно під час проведення уроків з застосуванням комп'ютера. Це нова форма роботи, яка  викликає зацікавленість і учнів, і викладача. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у навчальному закладі дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Але  слід підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп'ютерна навчальна програма не замінить викладача. Тільки він повною мірою може керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, залишаючись центральною фігурою навчально-виховного процесу.

Включення інноваційних технологій в традиційну систему навчання збагачує учнів, допомагає розкрити здібності, таланти; робить процес здобуття знань цікавим, захоплюючим, творчим; підвищується рівень навчальних досягнень; формуються моральні якості учня: повага до друзів, одногрупників, дорослих, до країни, у якій вони живуть; забезпечується психолого–емоційна комфортність, подальша соціальна адаптованість та вміння реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності.

Комп'ютерна мультимедійна навчальна програма, яка використовується на уроці, дозволяє:

 • за  мінімум часу на уроці донести до учнів більший об'єм учбового матеріалу, ніж під час роботи з підручником; 
 • своєчасно поповняти теоретичні відомості новими фактами та подіями.

Великий інтерес учнів  викликають яскраві малюнки до теми, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє більш активному веденню дискусії під час обговорення теми. Учень комфортніше і розкутіше почуває себе під час проведення нетрадиційного уроку. Використання комп’ютерної  техніки сприяє більш вираженому індивідуальному підходу до кожного учня, особливо до того, у якого неповністю сформовані навчальні навички, тому що він тоді має змогу включитися в загальну дискусію. Завдяки використанню комп’ютерної техніки на уроках в учнів відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки, підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток одержують стосунки учень - учень та  учень - викладач. Велике значення під час підготовки таких уроків має те, що полегшується робота викладача під час підготовки до уроку. Використання  комп’ютерних  мультимедійних програм, як елемента сучасного уроку, підвищує ефективність уроку, враховує індивідуальні особливості учнів.

У процесі використання комп'ютера старшокласники вперше зустрічаються з елементами наукового дослідження, відчувають "смак" предмета, його живість, динаміку. Під час вивчення різних предметів із залученням комп'ютера з'являється новий емоційний аспект, процесу навчання починають допомагати нові відчуття. Відчуття і почуття, які дарує учневі комп'ютер, безумовно поглиблюють знання і полегшують процес вивчення матеріалу, тому що якоюсь мірою відволікають його від традиційного шляху вивчення цього матеріалу. 

Комп'ютер сьогодні став найважливішим інструментом викладання різних предметів.

Використання інноваційних технологій дає можливість:

- самостійно розібрати матеріал, використовуючи підказки і текстові довідники;

- проводити контроль учнів;

- скласти індивідуальну програму навчання для кожного учня;

- навчити володіти ефективними готовими програмами, що дозволяють вирішувати різні задачі.

Комп'ютер бере на себе левову частину рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп'ютеру.

Як відомо, придатність технічних засобів навчання й контролю для використання на заняттях з іноземної мови визначається за наступними критеріями:

 • по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу;
 • по-друге, забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;
 • по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови;
 • по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційний контроль дій всіх учнів;
 • по-п'яте, мати можливість швидкого введення відповідей без тривалого їхнього кодування й шифрування.

Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп'ютери щонайкраще "уписуються" у структуру навчального процесу, найбільш повно відповідають дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання англійській мові до реальних умов.

Застосування комп'ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання.

Комп'ютер забезпечує й всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід'ємною частиною навчального процесу й виконує функцію зворотного зв'язку між учнем і викладачем. При використанні комп'ютера для контролю якості знань учнів досягається й більша об'єктивність оцінки. Крім того, комп'ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачеві приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Необхідно відзначити, що комп'ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як "відповідебоязнь".

Одним із компонентів підвищення мотивації, і я к наслідок активізації пізнавальної діяльності учнів є використання Інтернету. Інтернет природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагають значно урізноманітнити процес навчання.

Передовий педагогічний досвід засвідчує, що кожне заняття з використанням Інтернет-сайтів викликає емоційний підйом; навіть учні, що відстають від інших, з радістю спілкуються з комп’ютером, а, наприклад поганий результат тестування чи спілкування on-line, внаслідок прогалин у знаннях, спонукає звернутися по допомогу до викладача або самостійно здобути ці знання. Також цікаво те, як засвідчує Н. Г. Овсяна, що у процесі сумісної комп’ютерно-навчально-ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект" - учні у навчальній грі проти комп’ютера несвідомо допомагають один одному, передають знання менш навченим. Тож утворюється такий безцінний зв’язок "учень-учень".

Використання Всесвітньої мережі має цілий ряд переваг:

 • варіативність застосування на різних етапах навчання;
 • можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практичному занятті;
 • навчальний матеріал краще сприймається і легше запам’ятовується;
 • економне використання навчального часу;
 • індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу роботи;
 • скорочення видів роботи, що викликають утомлюваність учнів;
 • використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного подання матеріалу;
 • розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок;
 • створення комфортного середовища для сучасного навчання;
 • активізація навчальної діяльності учня;
 • інтенсифікація навчання та підвищення мотивації рівня мотивації;
 • формування самооцінки учня та створення умов для його самостійної роботи.

За допомогою Інтернету учні мають змогу виконувати такі види навчальної діяльності:

 • тренуватися у правописі;
 • вивчати лексичний матеріал;
 • удосконалювати розуміння аудіо тексту;
 • розвивати техніку читання;
 • вивчати граматику;
 • навчатися писемного мовлення;
 • тренувати вимову тощо.

Інтернет дозволяє вдало моделювати умови комунікативної діяльності, реалізовувати їх у різноманітних тренувальних вправах ситуативного характеру.

Нині Всесвітня мережа містить велику кількість сайтів з потенційно цікавим і актуальним матеріалом для освіти.

Отже, пізнавальна активність учня представляє собою складне психолого-педагогічне утворення, що синтезує в собі низку компонентів, про які сказано вище. Особливий зв’язок спостерігається між пізнавальною активністю і пізнавальним інтересом учнів, іншими словами, якщо урок не є цікавим, прийоми та методи викладання не приваблюють, не стимулюють до пошуку нової інформації, то дійсно чекати на високу пізнавальну активність вихованців не доводиться. Тому дієвим чинником вирішення окресленої проблеми слугують інноваційні засоби й методи викладання задля формування та розвитку особистісних якостей учнів.

Використання інноваційних технологій сприяє вирішенню поставлених перед сучасним навчальним закладом завдань, реалізації особистісних якостей учнів - креативних (творчих), когнітивних (пізнавальних), діяльнісних (сприяють соціалізації учнів).

Використання інноваційних технологій :

- допомагає у формуванні творчої особистості, її розвитку в умовах педагогіки співпраці, толерантності, які випливають з концепції прав людини як вищої цінності, як мети суспільного прогресу, а не його засобу;

- створює сприятливий психологічний клімат на уроці;

- забезпечує свідоме засвоєння навчального матеріалу;

- урізноманітнює уроки застосуванням різноманітних завдань, вправ, тренувань, різних видів навчального контролю;

- збуджує та розвиває інтерес до вивчення предмета і прагнення бути активною дійовою особою, співавтором уроку ;

- вчить учнів самостійно здобувати знання, користуватися довідниковою літературою;

- дає змогу отримувати задоволення від досягнутого, але не заспокоюватися, а розширювати, вдосконалювати знання, уміння, навички.

 

Мала О.С, викладач англійської мови,

спеціаліст І категорії

Категорія: Методичний супровід | Додав: cheryl
Переглядів: 217 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Create a free website
 • \n
 • uCoz Community
 • \n
 • uCoz Manual
 • \n
 • Video Tutorials
 • \n
 • Official Template Store
 • \n
 • Best uCoz Websites
 • Copyright MyCorp © 2020
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz